DOSTAVA I POVRAT

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 UVODNE ODREDBE

Ovim općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete kupnje i naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost proizvoda, prava Kupca na pisani prigovor, pravo na raskid, dostave proizvoda te ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine/webshopa.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene odredba ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku.

Sve izmjene uvjeta poslovanja bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Prilikom kupnje, kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih u potpunosti razumije i prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti odnose na kupoprodaju proizvoda putem Internet trgovine/webshopa te se smatraju sastavnim dijelom Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu između Trgovca i Kupca.

TRGOVAC

Trgovac u smislu ovih uvjeta poslovanja je društvo ACQUA POOL d.o.o., OIB: 95898558104, sa sjedištem na adresi Tršćanska ulica 33, 52100 Pula, upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS: 040063408.

 

Ostali podaci:

Email: info@acquapool.hr

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 47.400,00 kuna / 6.291,06 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Broj žiro računa: HR23600001101352903 otvoren kod Zagrebačke banke

porezni broj: HR 95898558104

Trgovac prodajom putem Internet trgovi ACQUAPOOL.HR nastupa u svoje ime i za svoj račun.

 

KUPAC

Kupac je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao s Trgovcem ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kupac je potrošač koji kupuje proizvode putem Internet trgovine Trgovca na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj. koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati željenim načinom te pošalje narudžbu Trgovcu.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici.

Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

CIJENE

Sve cijene iskazane u našoj internetskoj trgovini predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (EUR) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Interneta.

Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Trgovac zadržava pravo izmijeniti uvjete akcijske prodaje bez prethodne najave i u bilo kojem trenutku.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Trgovac neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

INTERNETSKA TRGOVINA/ WEBSHOP

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Trgovac pridržava pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine radi održavanja ili drugih opravdanih razloga.

SLIKE I INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

REGISTRACIJA KORISNIKA I NARUDŽBA PROIZVODA

Proizvodi se naručuju elektronskim putem, a proizvod mogu naručiti registrirani i neregistrirani korisnici.

Registracija se vrši kreiranjem korisničkog računa. Registracija je besplatna.

Prilikom registracije Korisnik kreira korisničko ime i zaporku. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom.

Registrirani i neregistrirani korisnik/kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili kupovine.

Proizvod se naručuje putem košarice na način da Kupac stavi željene proizvode u košaricu nakog čega se automatski generira ponuda po kojoj je Kupac obvezan izvršiti uplatu. Nakon što Kupac izvrši uplatu kupoprodajne cijene odabranih prozvoda kreirati će se narudžba koja odlazi na daljnju obradu.

 

Zakonu.

Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i ovi Opći uvjeti poslovanja, sastavni dio kojih je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora.

Trgovac će isporučiti proizvode Kupcu u naručenoj količini ukoliko su isti raspoloživi.

U slučaju da Trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku zato što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe putem elektroničke pošte obavijestiti kupca, koji može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

 

DOSTAVA I PREUZIMANJE ROBE

Svim našim kupcima uslugu dostave nudimo BESPLATNO za iznos narudžbe veći od 1000 EUR na području cijele RH.  Za narudžbe u vrijednosti manjoj od 1000 EUR trošak dostave se obračunava se u Košarici prilikom formiranja ponude, odnosno prije kalkulacije cijene i ostalih troškova, a prije same potvrde narudžbe.  Trošak dostave izračunava se prema važećim tarifama kurirske službe u trenutku izrade ponude.

Proizvode je moguće kupovati i za isporuke van granica Republike Hrvatske pri čemu će se obračunavati troškovi dostave sukladno dostupim prijevoznicima i njihovim tarifama o čemu će kupac biti na vrijeme obaviješten.

Za pružanje usluga dostave Trgovac koristi usluge kurirske službe GLS , DHL i INTEREUROPA.

Trgovac se obvezuje Kupcu dostaviti predmet narudžbe u roku 30 radnih dana od primitka uplate.

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavne službe.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti realizirati dostavu jer na dostavnoj adresi nema Kupca odnosno druge osobe koja je po njegovom nalogu ovlaštena za preuzimanje proizvoda, unatoč ranijem telefonskom dogovoru oko termina dostave, troškove neuspjele dostave proizvoda snosi Kupac.

U navedenom slučaju, Kupac i Trgovac će dogovoriti novi termin dostave odnosno Kupac može, sukladno dogovoru s Trgovcem, robu preuzeti osobno u uredu Trgovca.

Trgovac i kupac zadržavaju pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti (viša sila i drugi opravdani razlozi) nastalih nakon sklapanja Ugovora, te dogovoriti novi termin dostave.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt pod uvjetom da se na mjesto dostave može nesmetano doći vozilom dostave. Prilaz stambenom objektu mora biti slobodan, u suprotnom se dostava vrši do najbliže točke na kojoj je moguć istovar.

Dostavljač će prilikom isporuke naručenog proizvoda zatražiti od Kupca da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom isti potvrđuje da je robu preuzeo u ispravnom stanju te na kojoj će se naznačiti datum preuzimanja.

PLAĆANJE

Kupac plaća svoju narudžbu klikom na „Kupi“. Kupac tada u svojoj košarici vidi ukupan iznos kupovine (s  uključenim PDV-om).

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina:

  • općom uplatnicom u pošti, banci, FINI

ili

  • internet bankarstvom

Na kraju postupka naručivanja Kupcu će biti prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Rok za uplatu je 48 sati od formiranja ponude.  Nakon tog roka ponuda postaje neobvezujuća za Trgovca čime se narudžba Kupca briše iz sustava, odnosno smatra se otkazanom.

JAMSTVO I GARANCIJE

Za sve proizvode za koje Trgovac daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu.

Trgovac jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Trgovac se obvezuje u razumnom roku izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnopravim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika slučajne propasti ili oštećenja robe na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat.

Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Trgovac NE odgovara odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih materijalnih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od prijelaza rizika na kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (tzv. skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac u svakom slučaju NE odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu.

Ako se sukladno prethodnim odredbama utvrdi postojanje materijalnog nedostatka kupac ima jedno od sljedećih prava: uklanjanje nedostatka, predaja druge stvari bez nedostatka, sniženje cijene, raskid ugovora.

U slučaju da su nedostaci posljedica namjere ili krajnje nepažnje kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

Prijava materijalnih nedostataka se vrši u prodajnom salonu iz kojeg je proizvod isporučen ili putem elektroničke pošte info@acquapool.hr.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

OTKAZIVANJE I RASKID UGOVORA

Otkaz narudžbe

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke proizvoda Kupcu slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na mail info@acquapool.hr.

Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Trgovca, kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i ostale odabrane usluge.

Nakon otkazivanja narudžbe, Kupac će dobiti Potvrdu o otkazivanju narudžbe putem e-pošte.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može naći ovdje ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca.

Trgovac se obvezuje dostaviti potrošaču Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u Obrascu odnosno u Izjavi o raskidu.

Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac o vlastitom trošku snosi troškove povrata robe.

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva na ime kupoprodajne cijene u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena, odnosno prije što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Isključenje prava na raskid ugovora

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 86. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

– predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je Ugovor o kupoprodaji na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

PISANI PRIGOVORI KUPACA I SPOROVI

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima na snazi. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu poslati poštom na adresu info@acquapool.hr.

Trgovac je dužan potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

U slučaju nesuglasica između Kupca i Trgovca, isti se obvezuju problem riješiti dogovorom i mirnim putem, dok će u slučaju spora nadležan biti sud u Puli. U svakom slučaju, za sporove proizašle između Kupca i Trgovca mjerodavno je hrvatsko pravo.

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta poslovanja utvrdi pravo nevaljanom ili ništetnom, u cijelosti ili djelomično, ista će se izuzeti iz primjene na odnose između Trgovca i Kupca no to neće utjecati na valjanost svih ostalih odredbi ovih Uvjeta.

AUTORSKA PRAVA

Trgovac je nositelj autorskih prava ove web-stranice.

Sadržaj web-stranice ne smije se upotrebljavati bez dopuštenja Trgovca niti ustupati trećim osobama.

Ovi Opći uvjeti poslovanja na snazi su i primjenjuju se od 01.01.2023. godine